vil-du-investere-som-buffe?-forsta-pris-mot-verdi-forst

Vil du investere som buffé? Forstå pris mot verdi først

Hvordan har du livet ditt?

Oppnå at du noen gang fantaserer om å være en kjent bestemt person? Et stort navn etter all sannsynlighet?

Meg? Mest fantasi fantaserer jeg om å være en fremtredende investor. Ethvert individ som folk hører til og til og sms-lån norge siterer til. Enhver individuell vittig og sjarmerende. Enhver person som tjener milliarder og hjelper andre sms-lån norge å utføre det samme. Enhver person som har titusener og hundrevis å gi bort for å finansiere nødvendige årsaker.

Warren Buffett passer denne fakturaen. Definitivt den mest ikoniske investoren i vår tid, han er en sjeldenhet blant de mange Fortune 100. På nr. 5 er Berkshire Hathaway det beste byrået som ikke er i stand til å oppnå eller selge en ting.


I stand til å sette i gang investering?

Våre ukentlige nettseminarer vil utdanne deg og oppmuntre deg – utdanne deg til å komme til et beslutningsforslag mot drømmen om forretningsfrihet. I posisjon til å dykke i? Rangering og registrer deg for kommende webinarer, søk og spill av falsms-lån norgee webinarer, og ekstra din utdannelse i riktig eiendomsinvestering.


Buffett og firma oppnår sitt opphold i å investere i suksessen til forskjellige selskaper. Disse selskapene er ofte datterselskaper, men deres perfekte eierandel er det nå ikke. (Berkshires største andel blant de ti høye eierandelene er i Kraft Heinz, under 40% av firmaet.)

Jeg har kjøpt betydelige nyheter for deg: Som en gyldig eiendomsinvestor har du og jeg en sannsynlig sannsynlighet for å spekulere i aktelsen Buffett — i virkeligheten kan mer enn de fleste aksjelagerer antagelig også drømme om.

Hvis du er en gyldig eiendomsinvestor og garnet ditt er å spekulere i aktelsen Buffett, er det noen veldig riktige forslag som antagelig også vil vinne deg der. Les videre…

Verdt er det du betaler — akt på det du vinner

Buffetts suksess skyldes i stor grad hans dyktighet til å situere kontrasten mellom akt og oppmerksomhet. Han skjønte dette fra sin mentor, Benjamin Graham.

Buffett tar erklæringen sms-lån norge Miljøvennlig markedshypotese . Denne hypotesen hevder i virkeligheten at hele partiet som også er identifisert et par firmaer og en aksje er identifisert av en i virkeligheten fin, fordærvet andel av analytikere og lånere. Som en konsekvens er det ingen faktiske tilbud. Hver og en aksje er priset trygg der den vil være.

Hvis du er oppmerksom på dette (som jeg vanligvis vedta), så har du definitivt ikke fått hjertet av oppmerksomhet for Uber-sjåførens “hot tip” på et underpris lager. Og du har ikke falt til din drikkekamerats gode skjønn om at dere alle vil bevare Coors-aksjen, siden prisen vil brise opp så snart den treffer 90 nivåer i Louisiana.

Det er faktisk hundrevis og hundrevis av øyeepler, og milliarder dollar i instrument som inspiserer disse elementene. Å søke å slå dem er aktelse som prøver å konkurrere sms-lån norge Amazon.

Så hvordan slår Mr. Buffett, bevæpnet sms-lån norge den mest effektive håndholdte kalkulatoren, markedet tiår inn og tiår ut? Ikke lenger alltid – men uten tvil en rekke ganger. Ta en titt på resultattavlen fra 2016 av 🙂

  S&P 526 totalavkastning: 23, 500%

 • Berkshire Hathaway totalavkastning: 2, 1200 , 700%
 • Buffett, som i over syv noen år har brukt omtrent all sin tid på å studere og studere, er en mester i å oppdage egen oppmerksomhet i selskapets verdivurderinger (aksjekurser). Inneboende oppmerksomhet (riktig, mulig oppmerksomhet) overstiger ekstrem oppmerksomhet.

  Hvordan Buffett brukte egen oppmerksomhet for å slå markedet sms-lån norge Berkshires perfekte oppbevaring: Apple

  Buffett begynte å kjøpe for Apple-aksjer i 2016. Her er storslått siden han sa at han ikke fulgte teknologi og mening det ble for farlig for Berkshires portefølje. Han begynte å kjøpe for $ 40 per fragment og vedvarte mens prisen varierte fra ca $ 20 til $ 40. Ved drapet av 2020 hadde han akkumulert tusen millioner aksjer .

  Dette er grunnen til at Buffett ble tiltrukket av Apple som en investering.

  Investorer misforsto den iboende akten

  Allmennheten ble opptatt av Apples dyktighet til å innovere uten Steve Jobs ved roret. Denne erklæringen ble introdusert om lånere for å savne de iboende oppmerksomhetsindikatorene og holdt fragmentet som ble sørget. Buffett liker å bevare selskaper når de er “på salg.”

  En kort sorgfull oppmerksomhet, solid forbrukerlyd, og tildeling av intellektuell kapital hadde vært elementer som førte Buffett til hjertet av oppmerksomheten på aksjene, kan antagelig godt kjøpes for nå, ikke så mye som deres egentlige oppmerksomhet. sms-lån norge andre ord, den ytre oppmerksomheten som så åpenbar av markedet, ble langt nå ikke så mye som firmaets egen (ordentlige) oppmerksomhet.

  På tre år firdoblet aksjene seg og har blitt Berkshires perfekte investering langt på vei. Dette ble viktig fordi Apple allerede ble arenaens perfekte firma (målt ved markedsverdi) da Buffett begynte å kjøpe aksjer i 2016.

  En så stor utvidelse i denne typen vellykket analysert firma indikerte markedets mangel på dyktighet for å nøyaktig vurdere dets langsiktige egentlige oppmerksomhet – og Buffetts dyktighet til å vedta det.

  Sporlojalitet

  Warren Buffett var også vitne til barnebarnens vanlige bruk av et par Apple-varer, deres tilknytning til oppmerksomheten ved gjentatte telefon- og datamaskinoppgraderinger, og deres vilje til å betale en topppris for Apple-varer. Denne oppførselen minnet Buffett om sammenlignbar forbrukeradferd han hadde sett sms-lån norge fremtredende merkevarer han allerede eide: Coca-Cola, Glance’s Chocolates og American Explicit.

  Buffett ble kjent for å unngå tekniske selskaper. Ikke desto mindre gjorde hans ferdigheter i forbrukeradferd ved å være noen år lange eierskap av forskjellige godt likt forbrukermerker, ham i stand til å få Apple for sine dyrebare iboende egenskaper. Andre betraktet som om det ville utelate Apples dyktighet å tvinge kunder til konsekvent å betale en toppsats for sine varer og oppgi lojalitet ved hyppige gjentatte kjøp.

  Personoppførsel og aktet tilhørighet blant Apple-kunder tillot Buffett å tråkke Apple nå ikke som et teknologibedrift sms-lån norge fare for foreldelse, men noe som en verdensomspennende forbruker som følger fast, forutsigbar kjøperatferd sms-lån norge høy marg.

  Årlig kontanter sirkulerer

  I Apple observerte Buffett en reklame som produserte viktige årlige gratis kontanter sirkulerer, ledet av en intellektuell kapitalfordeler: Tim Cook. Cook distribuerte kapital akutt ved å kjøpe for undervurderte aksjer og forplikte seg til et aksjonær-vennlig program som en løsning for å returnere viktig kapital til lånetakerne.

  Bruk av Buffetts løsninger for riktig eiendominvestering

  Som aksjeinvestor er det moderat anspent å avdekke urealisert egen oppmerksomhet. I riktig eiendom er det i virkeligheten moderat mulig. Dette er fordi eiendomsmegling i stor grad er fragmentert.

  Det er nå ikke hundrevis og hundrevis av øyeepler som inspiserer fourplexen på nivået av byen. Det er ikke veldig denne typen ting som en standardisert ødelagt andel filer som vurderer det mor-og-pop-eide selvlagringsanlegget til hundrevis av andre. Det 90 – 450 og seksti-fem dager-falmet eier av mobilhome park som sa ja til å selge til deg på et håndtrykk, tilbyr nå ikke eiendommen på det fine markedet sms-lån norge hundrevis av budgivere.

  Du har et interiørnotat, Mr. og Mrs. Valid Estate Investor!

  Så hvordan vedtar du dette?

  Oppnå at du må merke deg i Buffetts joggesko ved å finne kilder sms-lån norge skjult egen oppmerksomhet? Start deretter sms-lån norge å huske på aktivaformene der fragmentering spiller den største funksjonen.

  • Disse er totalt mor-og-pop-eide kilder.
  • De blir ofte funnet (men uten tvil nå ikke kontinuerlig) utenfor markedet.
   • Mest uopphørlig de blir også omplassert eller omplassert. (Elsker hjemmet utenfor campus som antagelig vil bli leid av madrassen eller Kmart-bygningen som antagelig vil bli ombygd til lagring.)
   • I tilfelle de er travle som mor- og pops, kan de vanligvis oppgraderes av en proff. Utvidelsen i få inntekt og akt er mest uopphørlig dramatisk. (Vi har vanligvis sett en fordobling eller tredobling av rettferdighet under fem år.)
   • Mest uopphørlig nøyaktig, inkludert gunstig markedsføring – ansett en online situasjon – kan øke inntektene og gi stor oppmerksomhet.

   Et forbigående eksempel: økende få driftsinntekter (NOI)

   Vi jobber tett sms-lån norge en driftspartner som i stor grad bygde firmaet sitt på Buffetts løsninger. Han har et stort anskaffelsesmannskap som nådeløst skurer nasjonen etter tilbud om selvlagring og mobilhuspark utenfor markedet.

   Innen høsten 2020, denne partneren kjøpte et Colorado lagringsanlegg for $ 4,3 millioner. Eiendommen hadde over 700 objekter pluss Bobilparkering. Partneren vår kjøpte den på en 20% cap-rate sms-lån norge alvorlige kriminelle elementer (80)!), leie og belegg under markedet, sorgfull kjøperservice og utsatt vedlikehold. Kostnadene hadde vært utelukket fra å overvåke, og det hadde bøkene også gjort.

   Vår operasjonspartner tok straks drastiske tiltak for å øke driften og styrke kompetansen. Dette innlemmet:

   • Slashing kriminalitet fra 80% til 5%
   • Økende belegg fra 78% til 86%
   • Økende husleie til markedsetapper
   • Ansette og trene et nytt personale på stedet
   • Omlegging av ferdighetene og korrigering av utsatt vedlikehold
    • Legger til U-Haul som økte inntekten og utvidet belegget
      Konstruere en effektiv fil superhighway online affiliate marketing tilstedeværelse

     Forbedringer og operasjonelle forbedringer resulterte i en $ 111, 03 utvide i NOI innen den første 300 og seksti fem dager; dette oversetter ekte til en $ 1, 810, 000) utvides sms-lån norge en 6,5% cap rate. Eiendelen genererer $ 260, 03 gratis kontanter sirkulerer (etter gjeldsbetaling og kostnader), som til slutt ender i en 21% kontant kontant retur til lånetakere.

     Tenk dette: dette prosjektet utnyttet ~ 3 millioner dollar i gjeld og ~ 1,5 millioner dollar i rettferdighet. Hvis eiendommen selges, vil lånetakerne glede seg over 100% avkastning på deres rettferdighet hvis eiendommen hadde blitt solgt.

     Blikk, det er mulig å spekulere i aktelsen Buffett innen riktig eiendom arena!

     Selv om du nå ikke er erfaren nok til å gjøre dette, fortsetter du å ha alternative løsninger. Du kan også utlede et aktivaskjema som fungerer for deg og starte på notatet for å vinne som har.

     Ellers er det mulig at du antagelig vil samarbeide sms-lån norge eller legge penger i operatører som har denne ferdigheten og notatet som er beskrevet. Det er det jeg vedtar, og jeg har tiden i mitt liv.

     Du og jeg kunne antagelig også under ingen tilfeller ha berømmelse og formue av Mr. Buffett. Men som ordentlige eiendomsbeskyttere, er jeg i virkeligheten hjertelig oppmerksom på at vi er unikt posisjonert for å lønnsomt hente egen oppmerksomhet fra fragmenterte kilder. Og for å fortjene våre leietakere og beskyttere innenfor teknikken.

     Nå er det litt avslappende.

    Lær deg mer grunnleggende om investering

    Er du nøyaktig i gang sms-lån norge riktig eiendomsinvestering? Denne andelen av BiggerPockets-bloggen kan antagelig også være vellykket nøyaktig objektet du kjøper for da. Vi har en hel haug sms-lån norge artikler designet for å tjene mer moderne beskyttere som åpner sin investeringskarriere i bane. I tilfelle du er klar til å introdusere deg til arenaen for riktig eiendom, prøv å prøve artiklene nedenfor, og inneholder filer på hele partiet, fra å spare så mye som din første beholder, finne riktig agent, til screening av dine første leietakere. I tilfelle du er frisk til riktig eiendominvestering, er disse artiklene, skrevet av erfarne lånere sms-lån norge noen års kompetanse, nøyaktige objektet du trenger! Åh, og for flere diskusjoner og introduksjoner fra andre lånere som begynner, kan det kanskje antagelig vel også vellykket være en stor mening å komme til en beslutning i vårt Initiating Out Forum. Her er et innbydende bygg der friske lånere kan læres ut og formulere tegning mens de mottar tilbakemelding fra erfarne lånere og hverandre.

    Gyldige eiendomsinvesteringsgrunnlag