Støvmasker

Ansigtsmasker af typen FFP2 og FFP3 (også kaldet åndedrætsværn) bruges primært
alvorligt syge patienter med mistanke om eller påvist COVID-19 i forbindelse med
aerosoldannelsesprocedurer, såsom luftvej (luftrør) og intubation.
FFP3-åndedrætsværn er en filtermaske, der giver maksimal beskyttelse. dette
masketype filtrerer op til 99% af alle partikler (mikroorganismer – vira, bakterier, sporer – røg,
støv og forskellige toksiner).
FFP2 åndedrætsværn er en filtermaske, der beskytter mod faste partikler og
flydende aerosoler, hvis det opfylder kravene i EN149: 2001.
Fordi coronavirus / SARS-CoV-2 inficerer med dråbeinfektion (og kontaktinfektion) begge
respirator effektiv beskyttelse i aerosoldannelsesprocedurer hos patienter med
COVID 19.
FFP3-masker bruges til behandling af patienter, der mistænkes for blødning og
multiresistent tuberkulose og luftbåren infektion (f.eks. mæslinger).