biden-bor-avslutte-ekteskapsstraffen-pa-foderale-studielan

Biden bør avslutte ekteskapsstraffen på føderale studielån

Å gifte seg fullt ut skader skyldnere som betaler tilbake føderale stipendlån. I noen tilfeller er ekteskapsstraffen ubetydelig eller ikke-eksisterende. I mange tilfeller er ekteskapsstraffen avgjørende: månedlige utbetalinger øker enormt, og noen få skyldnere kan ærlig talt unnlate å se tilgivelse fra stipendlån.

For hundrevis av par gjør ekteskapsstraffen kompensasjon langt ekstra sofistikert. Skatter akkumuleres på nytt, og kompensasjonsforslag endres. Disse subtile variasjonene i kompensasjonsbegrepssetninger kan ha en fjellmessig innvirkning på månedlige betalinger for ektepar.

Biden-administrasjonen kan forenkle erstatningen ved å ta bort ekteskapsstraffen.

Hva er ekteskapsstraffen?

For hundrevis av skyldnere er alternativet for full kompensasjon en fortjenestedrevet kompensasjon (IDR). Målet uhørt IDR planlegger er å være åpenbar at skyldnere kan presentere deg pengene for sine månedlige stipendier. Disse planene fakturerer skyldnere basert på hva de kan presentere deg pengene for i stedet for det de skylder. Et annet sentralt kjennetegn ved IDR er at skyldnere kan kvalifisere for omtrent en av de fullstendige søknadene om tilgivelse av lån.

For gifte skyldnere påvirker ektefelleoverskudd forestillingsalternativet og månedlige betalinger. De fleste ektepar innleverer skatten samlet. Ved å registrere skatt samlet bestemmer parets samlede fortjeneste månedlige betalinger. Inntil den vesentlige andre ikke har fortjeneste, ender denne metoden for prisberegning sms-lån norge bedre månedlige betalinger.

Økte betalinger påvirker også matematikk for tilgivelse av lån. Større månedlige utbetalinger flytter en mindre saldo som skal tørkes bort på det tidspunkt tilgivelse opptjenes. Den økte fakturaen fra måned til måned kan ærlig slutte sms-lån norge at skyldnere betaler gjelden i pudgy raskere enn tilgivelse er opptjent.

Slik styrer du et stykke fra eller i rabatt på ekteskapsstraffen

Noen – likevel ikke alle – IDR-planer utelukker ektefelleoverskudd hvis paret legger inn skatten hver for seg. På den annen side kan innlevering av skatt individuelt påpeke en økt skattefaktura. Som et resultat må mange par avveie avlastningen av reduksjon av stipendlån mot den økte skattefakturaen. Selv om vi antar at de fleste par kan bestemme det fullstendige diagrammet uten ekstern hjelp, gjør ruten kompensasjon for stipendlån unødvendig sofistikert.

Betalinger på ikke-IDR-planer elsker den virkelige 10 – tolv måneders forestilling, den graduerte og langvarige forestillingsfunksjonen består ikke av ektefelleoverskudd. Dersms-lån norge kan skyldnere foretrekke en viss avstand fra ekteskapsstraffen ved å bestemme seg for et ikke-IDR-begrep. På den annen side kan denne ruten ikke være et levedyktig alternativ for skyldnere sms-lån norge økte saldoer og mindre inntekter. I tillegg utrydder disse ikke-IDR planene mange alternative forslag om tilgivelse av stipendlån.

Uten tvil er de 2 største fordelene sms-lån norge føderale stipendlån IDR-planene og tilgivelse av stipendlån. Dessverre kan det å gifte seg redusere begge disse fordelene sterkt. Som et resultat av redusert nytteverdi av føderale lån, kunne mange nygifte skyldnere ærlig velge å refinansiere stipendlånene sine sms-lån norge en ikke-offentlig utlåner.

Refinansiering konverterer føderal gjeldsstøtte fullstendig til et ikke-offentlig lån, men det gir likevel også skyldnere en redusert glødesats. Akkurat nå er de fullstendige refinansieringsrentene hos følgende långivere:

De alternative forslagene om å foretrekke en viss avstand fra ekteskapsstraffen er sofistikerte, og de nærmer seg alle sms-lån norge nødvendige ulemper. På den annen side kan disse forslagene hjelpe ærlige hjelpedebitorer til å redusere ekteskapsstraffens fulle merke.

Hvorfor straffe gifte låntakere?

Det er ikke noe bevis som viser at utøvende myndighet hadde til hensikt å opprette en bryllupsstraff for debitorer på stipendlån.

Som en erstatning ser det ut til at ekteskapsstraffen er et biprodukt av skatteoppgavemaskinen vår. I motsetning til de fleste land, skattlegger amerikanske par på hele filen sammen. Av den grunn at mest moderne selvangivelse er den mest likt metodikken for å symbolisere fortjeneste for IDR-prisberegninger, blir ektefelleoverskudd trofast til en del.

Mange funksjoner i den amerikanske politikken ser ut til å avlaste ekteskapet. I tillegg til skattelettelser, har par helsefordeler, bedre forsikringsdekning og anspent verdig beskyttelse. Dersms-lån norge er det ikke i samsvar sms-lån norge det store flertallet av amerikansk føderal politikk å straffe ekteskap for debitorer på stipendlån.

Hvordan myndighetene vil være i stand til å stoppe ekteskapsstraffen

Å fikse ekteskapsstraff er enkelt.

Som en erstatning for å stole på en nylig selvangivelse, kan skyldnere bruke moderne lønnsstasjoner for å symbolisere fortjenesten når de beregner IDR-betalinger. Føderale tjenestemenn bruker allerede moderne lønnsslipp for å beregne betalinger for skyldnere som har byttet fortjeneste. Par kan bestemme seg for å bruke denne forskjellige dokumentasjonsevnen til å sertifisere betalinger uten at deres ekteskapsplager kommer inn i ligningen.

Denne løsningen er enkel. Det gjør kompensasjon for stipendlån langt mindre sofistikert, og metodologilåntagere kan akkumulere gift uten å måtte bekymre seg for en kostbar ekteskapsstraff i stipendlånskompensasjon.

President Biden er for tiden i ferd sms-lån norge å effektivisere og forenkle IDR-kompensasjon. Å avvise ekteskapsstraff må skånsomt være en del av denne dialogen.

Leave a Comment